Kunstrådets huskunstner


Jeg er som billedkunstner tilmeldt Kunstrådets huskunstner-ordning.
Formålet med ordningen er at fremme børn og unges møde med kunsten og den kunstneriske proces. Kunstnerne skal formidle kunsten til børn og unge mellem 6 og 19 år, så de møder den professionelle kunst på en anderledes måde, end det sker i den normale undervisning, og hovedvægten skal ligge på den kunstneriske proces frem for et evt. slutprodukt.

Ordningen giver mulighed for tilskud til:

– Kunstnerbesøg af kortere varighed (fra en dag og op til en uge).
– Huskunstnere ansat i længere forløb (fra mere end en uge og op til et år).
Aktiviteter i skoleferierne er ikke omfattet af ordningen.

Hvem kan søge:
SKOLER
Herunder både folkeskoler, privatskoler, SFO/fritidshjem samt efterskoler, specialskoler, gymnasier og HF. Skolen eller institutionen skal være udgangspunkt for projektet, men aktiviteterne kan foregå i et samarbejde med kulturinstitutioner, foreninger m.v.

KOMMUNER
Herunder både enkelte kommuner, grupper af kommuner og regionale netværk der ønsker at give skoler og/eller tilsvarende institutioner i området tilbud om en eller flere kunstnere eller teams af kunstnere, der dækker flere kunstarter.

 

Copyright © Hanne Ravn Hermansen