Cook Medical A/S – 36 kugler


Installation, Cook Medical – 40 års jubilæum 2009

Copyright © Hanne Ravn Hermansen